Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vi möter alla krav och förväntningar

Kvalitet är ett begrepp som egentligen inte innehåller några värderingar. Det uppfattas oftast positivt – och så vill vi se på saken.

För oss handlar kvalitet i första hand om att möta uppställda krav och förväntningar, på samma sätt och med samma resultat varje gång. Våra viktigaste verktyg för att nå dit är standardiserade och noga genomtänkta arbetssätt. För att garantera detta tillämpar vi Byggföretagens system POVEL, uttytt Processorienterad verksamhetsledning, som utöver kraven för kvalitets- och miljöcertifiering enligt ISO 9001/14001 även omfattar arbetsmiljökrav. Vi ställer samma höga krav på de underleverantörer vi anlitar som vi gör på oss själva.

Från 2023 kommer POVEL att ersättas av Byggföretagens KMA, som innebär ytterligare breddade krav. NOVAB förbereder redan en certifiering enligt BKMA och välkomnar skärpningarna, eftersom vi ser dessa som ett stöd i vårt arbete att göra rätt och jobba systematiskt. Genomtänkta rutiner gynnar både oss och våra beställare i längden. Läs mer om vårt miljöarbete.

Inför ett nytt bygge tar vi alltid i samråd med beställaren fram en miljöplan, som anpassas till varje projekts förutsättningar. Strukturen är dock alltid densamma och utgår från vår miljöpolicy.

Arbetsmiljön är ett högprioriterat område för oss på NOVAB, eftersom varje nytt projekt innebär en ny arbetsmiljö, med nya utmaningar. Vi följer regelverkets utveckling noggrant och lägger stor vikt vid återkommande säkerhetsgenomgångar. Vårt omfattande förebyggande arbete på området ger resultat i form av en låg skadefrekvens.

Här hittar du mer information om POVEL och BKMA.