Industrilokaler

Flexibla lokaler med stora spännvidder

När man bygger för industriella ändamål handlar det om att matcha optimal funktion med kostnadsmedvetenhet. Vi är specialiserade på att bygga stora lokaler och hallar i både stål och limträ.

Vi levererar moderna anläggningar

Genom ett bra samarbetsklimat och med en rak och öppen dialog levererar NOVAB moderna anläggningar med hög kvalitet inom utlovad tid. 

Vi har mångårig erfarenhet och kan hitta lösningar som bidrar till en så effektiv, flexibel och lättskött anläggning som möjligt – till lägsta möjliga totalkostnad. 

Vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen

Ett alternativ är att bygga stommen av limträbalkar, som ger ett lågt koldioxidavtryck samtidigt som de är smidiga att bearbeta och ger fördelar ur brandsäkerhetssynpunkt. Limträets estetiska kvaliteter kan dessutom ofta bli en tilltalande del av byggnadens formspråk, som förstärker det intryck du vill skapa. 

Men vi begränsar oss inte bara till limträ utan bygger lika ofta och lika gärna i stål och betong – material som fungerar minst lika bra. Stålstommen kännetecknas bland annat för sin styrka i förhållande till dimension, sin stora flexibilitet och är dessutom mycket effektivt att montera.

Vi leder dig genom hela processen

Projektledning

Vi tar byggprojektet hela vägen från idé till färdigställd byggnad. Genom att i tidigt skede bidra med vår erfarenhet kan vi lyfta kritiska och avgörande delar och se till att handlingarna utgör rätt bas för bygget. Som projektledare ligger vi ett steg före genom hela processen. Detta är ett måste för att projektet skall uppfylla kundens önskemål samtidigt som de ekonomiska ramarna skall hålla.

Projekteringsledning

En effektiv projekteringsledning går ut på att leda, styra och samordna samtliga inblandade arbeten under projekteringen för att skapa rätt förutsättningar för projektet. Vi anpassar och skräddarsyr projektet efter kundens behov utifrån gällande krav och regler. Därför krävs erfarenhet, bred kompetens samt förmåga att jobba mot utsatta mål.

KMA

Vi driver och samordnar projektets kvalitéts-, miljö- och arbetsmiljöarbete, vilket innebär att vi tar fram underlag och handlingar för att garantera att projektet uppfyller ställda krav. Detta innefattar bland annat kvalitetskontroller och styrning av eventuella underentreprenörer.

Byggledning

Byggledningen bildar grunden för ett lyckat genomförande. Under produktionen håller vi i byggmöten där avtalsfrågor, eventuella ändringar, tider, teknik och miljöhänsyn behandlas. Vi ansvarar även för kostnadskontroll och att arbete och material håller avtalad kvalitet.

Besiktning

Vi initierar besiktningar och ser till att bygget motsvarar de krav och önskemål som beställaren betalat för.

Garantitid

En byggnad skall behålla sitt värde och fungera under många år. För oss är det alltid en målsättning att lämna ett fullt färdigställt och exemplariskt projekt. Vid garantiärenden är det platschefen som följer upp eventuella felanmälningar. Vi ser ett värde i att samma person som lett byggnationen och som har bäst koll på projektet ansvarar för och driver åtgärdsarbetet.

Liknande projekt

Här visar vi ett urval av olika projekt vi på NOVAB utfört.

Kontakta oss!

Vi svarar gärna på dina frågor! Ring 0506-160 95 eller använd formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan. Fler uppgifter och kontaktpersoner hittar du på kontaktsidan.

(Obligatoriskt)” anger obligatoriska fält

Samtycke
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.