Kostallar

Vi skräddarsyr anläggningar för kött- och mjölkproduktion

Byggnation av stallar för nötdjur är idag avancerade anläggningar som ställer höga krav på planering för flöden, processer, transporter samt hantering av foder och djur.

Djurens välfärd är alltid av yttersta vikt

När ett kostall planeras handlar det om en komplex entreprenad där det gäller att uppfylla delvis motstridiga krav. Det handlar om att skapa förutsättningar för rationell mjölkproduktion eller köttdjursuppfödning på en optimerad yta, oavsett valda produktionssystem. Att skapa en effektiv och säker arbetsmiljö räcker inte – djurens välfärd är också av yttersta vikt, med ett omfattande regelverk i ständig förändring.  

Vi har goda insikter i branschen efter trettio års erfarenhet

Ofta finns mycket tydligt definierade behov. Ett bestämt antal djur med ett känt ytbehov ska få plats, ventilationen ska räcka till, temperaturen ska hållas på en nivå där djuren trivs, personalen behöver en bra arbetsmiljö, och så vidare. Vi vet vad som fungerar och hjälper dig genom hela processen. Varje projekt skräddarsys efter de aktuella behoven. Många gånger kan vi identifiera små förändringar som både underlättar driften och bidrar till att hålla investeringskostnaderna nere.

Du kan vara trygg i förvissningen att vi följer dig hela vägen från idé till leverans på utsatt tid, till kalkylerade kostnader, inklusive planering för framtida underhåll.

Vi leder dig genom hela processen

Projektledning

Vi tar byggprojektet hela vägen från idé till färdigställd byggnad. Genom att i tidigt skede bidra med vår erfarenhet kan vi lyfta kritiska och avgörande delar och se till att handlingarna utgör rätt bas för bygget. Som projektledare ligger vi ett steg före genom hela processen. Detta är ett måste för att projektet skall uppfylla kundens önskemål samtidigt som de ekonomiska ramarna skall hålla.

Projekteringsledning

En effektiv projekteringsledning går ut på att leda, styra och samordna samtliga inblandade arbeten under projekteringen för att skapa rätt förutsättningar för projektet. Vi anpassar och skräddarsyr projektet efter kundens behov utifrån gällande krav och regler. Därför krävs erfarenhet, bred kompetens samt förmåga att jobba mot utsatta mål.

KMA

Vi driver och samordnar projektets kvalitéts-, miljö- och arbetsmiljöarbete, vilket innebär att vi tar fram underlag och handlingar för att garantera att projektet uppfyller ställda krav. Detta innefattar bland annat kvalitetskontroller och styrning av eventuella underentreprenörer.

Byggledning

Byggledningen bildar grunden för ett lyckat genomförande. Under produktionen håller vi i byggmöten där avtalsfrågor, eventuella ändringar, tider, teknik och miljöhänsyn behandlas. Vi ansvarar även för kostnadskontroll och att arbete och material håller avtalad kvalitet.

Besiktning

Vi initierar besiktningar och ser till att bygget motsvarar de krav och önskemål som beställaren betalat för.

Garantitid

En byggnad skall behålla sitt värde och fungera under många år. För oss är det alltid en målsättning att lämna ett fullt färdigställt och exemplariskt projekt. Vid garantiärenden är det platschefen som följer upp eventuella felanmälningar. Vi ser ett värde i att samma person som lett byggnationen och som har bäst koll på projektet ansvarar för och driver åtgärdsarbetet.

Kontakta oss!

Vi svarar gärna på dina frågor! Ring 0506-160 95 eller använd formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan. Fler uppgifter och kontaktpersoner hittar du på kontaktsidan.

(Obligatoriskt)” anger obligatoriska fält

Samtycke
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.