Om Novab

Vi bygger långsiktiga relationer

Med kunden i centrum bygger vi rationella, moderna och säkra anläggningar för lantbruk, industrier, idrott och bostäder. Våra kunder finns inom såväl företag som kommuner, landsting och stat.

NOVAB AB är ett byggentreprenadföretag som startade 1992. Vi bygger för lantbruk, industri, offentligt bruk och boende. Bland annat djurstallar, ridanläggningar, industrilokaler, lager, kontor, idrottshallar, skolor och bostäder. Vi är med dig i hela projektet från planering till slutförande.

Men det vi bygger allra mest är långsiktigt förtroendefulla relationer. Där är huvudingredienserna trygghet, glädje och ärlighet – internt såväl som i interaktion med våra kunder. Vår strategi för hur vi bedriver vår verksamhet grundar sig i dessa värderingar. Vi kallar den NOVAB-andan.

Vårt koncept har bidragit till återkommande kunder och en stadig tillväxt genom både goda och mindre goda tider. Idag är vi drygt 100 medarbetare som utgår från Töreboda och Örebro.

NOVAB-andan

Trygghet, glädje och ärlighet – så lyder våra kärnvärden, och så kan vi också sammanfatta andan som råder på NOVAB. Den kännetecknas av en utpräglad teamkänsla, där alla medlemmar är lika viktiga för lagets framgångar. Ett lag där alla ställer upp för varandra – och för våra kunder.

Jobba hos oss

Att jobba hos oss på NOVAB är lite som att komma hem. Här blir du sedd och lyssnad på, i en platt organisation där det är högt i tak. Du blir en efterlängtad del av ett sammansvetsat arbetslag där alla stöttar varandra och strävar mot samma mål. Känslan av samhörighet och kamratskap sitter i vägarna. Nyckelordet framför andra är trygghet, som tar sig många och varierade uttryck.

Hållbarhet

Hållbarhet är ett begrepp som vidgats på senare tid, men för oss på NOVAB är det mesta självklarheter sedan länge. Att jobba resurssnålt med förnybara material har vi alltid gjort, dessutom ofta i nära samarbete med lantbruksföretag som lever med hållbarhetsfrågor dygnet runt, året runt.