Fjäderfähus

Anpassade anläggningar för fjäderfä

Vi på NOVAB kan djurens behov och är väl insatta i hur man bygger väl fungerande fjäderfähus. Små detaljer kan få stora konsekvenser för helheten.

Vi förstår branschens villkor och vet vad du behöver

Att bygga stallar för fjäderfä kräver en anpassad utformning för att djuren ska må bra och producera optimalt, samtidigt som personalen får en god arbetsmiljö. Det handlar om ytor, belysning, temperaturer, foderhantering, ventilation och mycket mer. Men kraven på väl fungerande flöden och processer under själva byggnationen är minst lika stora.

Vi har erfarenhet av både ekologisk och traditionell produktion

Genom åren har vi lärt oss vad som gör ett fjäderfästall rationellt och effektivt, och inte minst hur det kan byggas med hög kvalitet till rimliga kostnader, oavsett om du bedriver ekologisk eller traditionell produktion.

Oavsett förutsättningar och önskemål finns NOVAB med genom hela processen, från idé till leverans på utsatt tid till kalkylerade kostnader, inklusive planering för framtida underhåll.

Vi leder dig genom hela processen

Projektledning

Vi tar byggprojektet hela vägen från idé till färdigställd byggnad. Genom att i tidigt skede bidra med vår erfarenhet kan vi lyfta kritiska och avgörande delar och se till att handlingarna utgör rätt bas för bygget. Som projektledare ligger vi ett steg före genom hela processen. Detta är ett måste för att projektet skall uppfylla kundens önskemål samtidigt som de ekonomiska ramarna skall hålla.

Projekteringsledning

En effektiv projekteringsledning går ut på att leda, styra och samordna samtliga inblandade arbeten under projekteringen för att skapa rätt förutsättningar för projektet. Vi anpassar och skräddarsyr projektet efter kundens behov utifrån gällande krav och regler. Därför krävs erfarenhet, bred kompetens samt förmåga att jobba mot utsatta mål.

KMA

Vi driver och samordnar projektets kvalitéts-, miljö- och arbetsmiljöarbete, vilket innebär att vi tar fram underlag och handlingar för att garantera att projektet uppfyller ställda krav. Detta innefattar bland annat kvalitetskontroller och styrning av eventuella underentreprenörer.

Byggledning

Byggledningen bildar grunden för ett lyckat genomförande. Under produktionen håller vi i byggmöten där avtalsfrågor, eventuella ändringar, tider, teknik och miljöhänsyn behandlas. Vi ansvarar även för kostnadskontroll och att arbete och material håller avtalad kvalitet.

Besiktning

Vi initierar besiktningar och ser till att bygget motsvarar de krav och önskemål som beställaren betalat för.

Garantitid

En byggnad skall behålla sitt värde och fungera under många år. För oss är det alltid en målsättning att lämna ett fullt färdigställt och exemplariskt projekt. Vid garantiärenden är det platschefen som följer upp eventuella felanmälningar. Vi ser ett värde i att samma person som lett byggnationen och som har bäst koll på projektet ansvarar för och driver åtgärdsarbetet.

Kontakta oss!

Vi svarar gärna på dina frågor! Ring 0506-160 95 eller använd formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan. Fler uppgifter och kontaktpersoner hittar du på kontaktsidan.

(Obligatoriskt)” anger obligatoriska fält

Samtycke
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.