Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader med god ekonomi

En avgörande egenskap för lantbrukets ekonomibyggnader är just ekonomin – att kunna bygga kostnadseffektivt utan att kompromissa med funktionaliteten. Det är något som vi på NOVAB behärskar fullt ut.

Ett tydligt fokus på effektivitet

Maskinhallar ▪ Verkstäder ▪ Foderhallar ▪ Torkhus ▪ Gödselhus

Oavsett produktionsinriktning är det många typer av ekonomibyggnader som behövs för att ett modernt lantbruk ska fungera. Det kan röra sig om maskinhallar, verkstäder, foderbyggnader, torkhus, anläggningar för gödselhantering och mycket mer, med mycket skiftande krav på funktionalitet.

Gemensamt för dem alla är ett tydligt fokus på effektivitet i en bransch med pressade marginaler. Varje kvadratmeter ska tas till vara optimalt, allt ska vara genomtänkt och lättarbetat, livscykelkostnaderna ska hållas så låga som möjligt med minimerade underhållsbehov.

Vi har förståelse för lantbrukets villkor

I förtroendefullt samarbete med våra kunder har vi genom åren har vi lärt oss hantera dessa utmaningar. Vår förståelse för lantbrukets villkor hjälper oss att hitta lösningarna som gör skillnad. Det kan till exempel handla om att föreslå alternativa material eller utformningar – till synes små avsteg från grundtankarna kan förbättra byggnadens funktion, samtidigt som byggkostnaderna hålls nere. Det är sådana faktorer som gett oss ett stort antal återkommande kunder. 

Oavsett hur just dina förutsättningar och önskemål ser ut kan du vara tryggt förvissad om att vi följer dig genom hela processen, från idé till leverans på utsatt tid till kalkylerade kostnader, inklusive planering för framtida underhåll.

Vi leder dig genom hela processen

Projektledning

Vi tar byggprojektet hela vägen från idé till färdigställd byggnad. Genom att i tidigt skede bidra med vår erfarenhet kan vi lyfta kritiska och avgörande delar och se till att handlingarna utgör rätt bas för bygget. Som projektledare ligger vi ett steg före genom hela processen. Detta är ett måste för att projektet skall uppfylla kundens önskemål samtidigt som de ekonomiska ramarna skall hålla.

Projekteringsledning

En effektiv projekteringsledning går ut på att leda, styra och samordna samtliga inblandade arbeten under projekteringen för att skapa rätt förutsättningar för projektet. Vi anpassar och skräddarsyr projektet efter kundens behov utifrån gällande krav och regler. Därför krävs erfarenhet, bred kompetens samt förmåga att jobba mot utsatta mål.

KMA

Vi driver och samordnar projektets kvalitéts-, miljö- och arbetsmiljöarbete, vilket innebär att vi tar fram underlag och handlingar för att garantera att projektet uppfyller ställda krav. Detta innefattar bland annat kvalitetskontroller och styrning av eventuella underentreprenörer.

Byggledning

Byggledningen bildar grunden för ett lyckat genomförande. Under produktionen håller vi i byggmöten där avtalsfrågor, eventuella ändringar, tider, teknik och miljöhänsyn behandlas. Vi ansvarar även för kostnadskontroll och att arbete och material håller avtalad kvalitet.

Besiktning

Vi initierar besiktningar och ser till att bygget motsvarar de krav och önskemål som beställaren betalat för.

Garantitid

En byggnad skall behålla sitt värde och fungera under många år. För oss är det alltid en målsättning att lämna ett fullt färdigställt och exemplariskt projekt. Vid garantiärenden är det platschefen som följer upp eventuella felanmälningar. Vi ser ett värde i att samma person som lett byggnationen och som har bäst koll på projektet ansvarar för och driver åtgärdsarbetet.

Kontakta oss!

Vi svarar gärna på dina frågor! Ring 0506-160 95 eller använd formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan. Fler uppgifter och kontaktpersoner hittar du på kontaktsidan.

(Obligatoriskt)” anger obligatoriska fält

Samtycke
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.