Höghus i trä

Vi bygger hållbara trähus på höjden

Höghus i trä är kan för många låta främmande, men tekniken är vid det här laget väl beprövad – inte minst av oss på NOVAB. Vi bygger våra flervåningshus i miljömärkt limträ från Moelven Töreboda för att bidra till mer hållbart byggande och minskad klimatpåverkan.

Det är klimatpositivt att bygga med trä

Med lång erfarenhet att bygga konstruktioner med limträ har vi god insikt i processen, materialets egenskaper och de möjligheter träbyggande tillför. Då trä är förnybart, binder koldioxid och är en lokal råvara är det både effektivt och klimatpositivt att bygga med trä. Därför är det också fördelaktigt att bygga hus med limträstomme. Materialet är förstås också betydligt lättare än både stål och betong.

Träet har obestridliga estetiska kvaliteter

Stommen struktureras genom ett system av pelarbalkar med träbjälklag vilket medför att konstruktionen blir lätt och luftig. Horisontellt stabiliseras systemet genom ett hisschakt och trapphus, som kan ha olika material, tillsammans med träfackverk.

Till exempel kan man välja att bygga hisschakten i betong, liksom vissa bjälklag. Inget hindrar heller att ett trähus får en fasad av tegel eller något annat material – valet av träkonstruktion behöver inte synas någonstans. Men det tycker vi vore synd, med tanke på träets obestridliga estetiska kvaliteter. 

Ordet lycka tycker vi passar bra in i sammanhanget, för det är vad de flesta upplever i ett höghus i trä. Den ombonade känslan, tystnaden och de synliga träpartierna skapar en svårslagen känsla av värme och välbehag.

Vi leder dig genom hela processen

Projektledning

Vi tar byggprojektet hela vägen från idé till färdigställd byggnad. Genom att i tidigt skede bidra med vår erfarenhet kan vi lyfta kritiska och avgörande delar och se till att handlingarna utgör rätt bas för bygget. Som projektledare ligger vi ett steg före genom hela processen. Detta är ett måste för att projektet skall uppfylla kundens önskemål samtidigt som de ekonomiska ramarna skall hålla.

Projekteringsledning

En effektiv projekteringsledning går ut på att leda, styra och samordna samtliga inblandade arbeten under projekteringen för att skapa rätt förutsättningar för projektet. Vi anpassar och skräddarsyr projektet efter kundens behov utifrån gällande krav och regler. Därför krävs erfarenhet, bred kompetens samt förmåga att jobba mot utsatta mål.

KMA

Vi driver och samordnar projektets kvalitéts-, miljö- och arbetsmiljöarbete, vilket innebär att vi tar fram underlag och handlingar för att garantera att projektet uppfyller ställda krav. Detta innefattar bland annat kvalitetskontroller och styrning av eventuella underentreprenörer.

Byggledning

Byggledningen bildar grunden för ett lyckat genomförande. Under produktionen håller vi i byggmöten där avtalsfrågor, eventuella ändringar, tider, teknik och miljöhänsyn behandlas. Vi ansvarar även för kostnadskontroll och att arbete och material håller avtalad kvalitet.

Besiktning

Vi initierar besiktningar och ser till att bygget motsvarar de krav och önskemål som beställaren betalat för.

Garantitid

En byggnad skall behålla sitt värde och fungera under många år. För oss är det alltid en målsättning att lämna ett fullt färdigställt och exemplariskt projekt. Vid garantiärenden är det platschefen som följer upp eventuella felanmälningar. Vi ser ett värde i att samma person som lett byggnationen och som har bäst koll på projektet ansvarar för och driver åtgärdsarbetet.

Liknande projekt

Här visar vi ett urval av olika projekt vi på NOVAB utfört.

Kontakta oss!

Vi svarar gärna på dina frågor! Ring 0506-160 95 eller använd formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan. Fler uppgifter och kontaktpersoner hittar du på kontaktsidan.

(Obligatoriskt)” anger obligatoriska fält

Samtycke
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.