Stall och lösdrift

Vi bygger trivsamma miljöer för häst och ryttare

Valet av stall eller lösdrift handlar ofta om tillgänglig areal, men också om personliga preferenser och effektivitet. Vi på NOVAB hjälper kunden att utveckla ultimata miljöer för häst och ryttare.

För en effektiv och säker samverkan

Vi har mångårig erfarenhet av att bygga stall för hästar som står i box likväl som för lösdrift. För att säkerställa en bra miljö i stall krävs god ventilation och akustik samt generöst med ljusinsläpp. När hästar, människor och maskiner ska samverka säkert och effektivt vilket ställer det också krav på anläggningens logistik. En till exempel avgörande faktor berör metod för foder och utgödsling. Vi bygger stallar för både traditionellt alternativt automatiska foder- och utgödslingssystem.

Vi har erfarenheten som krävs för ett lyckat slutresultat

Att bygga boxstall för rid- eller travhästar skiljer sig stort från andra typer av stallar. Här handlar det om att bygga upp en miljö som blir lika trivsam och optimal för skötarna och eleverna som för djuren. 

Lösdrift ställer andra krav – det går åt mer mark och foderhallarna förser hästarna med föda och möjligheter till att söka väderskydd. Lösdriftshållning kompletteras med skötselstall där någon eller några hästar i taget kan ryktas eller skos. 

Vilken lösning du än föredrar är vi flexibla i våra system och dessutom leverantörsoberoende när det gäller inredning och utrustning. Vi har erfarenheten som krävs för ett lyckat slutresultat för både djur och människor.

Vi leder dig genom hela processen

Projektledning

Vi tar byggprojektet hela vägen från idé till färdigställd byggnad. Genom att i tidigt skede bidra med vår erfarenhet kan vi lyfta kritiska och avgörande delar och se till att handlingarna utgör rätt bas för bygget. Som projektledare ligger vi ett steg före genom hela processen. Detta är ett måste för att projektet skall uppfylla kundens önskemål samtidigt som de ekonomiska ramarna skall hålla.

Projekteringsledning

En effektiv projekteringsledning går ut på att leda, styra och samordna samtliga inblandade arbeten under projekteringen för att skapa rätt förutsättningar för projektet. Vi anpassar och skräddarsyr projektet efter kundens behov utifrån gällande krav och regler. Därför krävs erfarenhet, bred kompetens samt förmåga att jobba mot utsatta mål.

KMA

Vi driver och samordnar projektets kvalitéts-, miljö- och arbetsmiljöarbete, vilket innebär att vi tar fram underlag och handlingar för att garantera att projektet uppfyller ställda krav. Detta innefattar bland annat kvalitetskontroller och styrning av eventuella underentreprenörer.

Byggledning

Byggledningen bildar grunden för ett lyckat genomförande. Under produktionen håller vi i byggmöten där avtalsfrågor, eventuella ändringar, tider, teknik och miljöhänsyn behandlas. Vi ansvarar även för kostnadskontroll och att arbete och material håller avtalad kvalitet.

Besiktning

Vi initierar besiktningar och ser till att bygget motsvarar de krav och önskemål som beställaren betalat för.

Garantitid

En byggnad skall behålla sitt värde och fungera under många år. För oss är det alltid en målsättning att lämna ett fullt färdigställt och exemplariskt projekt. Vid garantiärenden är det platschefen som följer upp eventuella felanmälningar. Vi ser ett värde i att samma person som lett byggnationen och som har bäst koll på projektet ansvarar för och driver åtgärdsarbetet.

Liknande projekt

Här visar vi ett urval av olika projekt vi på NOVAB utfört.

Kontakta oss!

Vi svarar gärna på dina frågor! Ring 0506-160 95 eller använd formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan. Fler uppgifter och kontaktpersoner hittar du på kontaktsidan.

(Obligatoriskt)” anger obligatoriska fält

Samtycke
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.