Hållbarhet

För oss är hållbarhetsfrågor en självklarhet

Hållbarhet är ett begrepp som vidgats på senare tid, men för oss på NOVAB är det mesta självklarheter sedan länge. Att jobba resurssnålt med förnybara material har vi alltid gjort, dessutom ofta i nära samarbete med lantbruksföretag som lever med hållbarhetsfrågor dygnet runt, året runt.

För oss handlar mycket av hållbarhetsarbetet om att minimera avfallsmängderna. Det sker bäst genom att se till att avfallet aldrig uppstår. Självklart för vi också en dialog med våra beställare för att visa på material och metoder som kan vara bättre ur hållbarhetssynpunkt – även i den klassiska bemärkelsen i form av livslängd och slitstyrka. Vi arbetar även för att skapa fler cirkulära flöden och följer utvecklingen av återvunna byggmaterial med stort intresse.

Som så mycket annat handlar hållbarhetsfrågorna om ett ständigt pågående förbättringsarbete, där många små steg tillsammans kan ge stor effekt. Effektivare transporter, fordon som går på el eller rapsdiesel, energisnålare maskiner och mycket mer. Men det räcker inte med vackra ord och önsketänkande. För att nå reella resultat snabbare kvantifierar vi nu ett antal specifika miljömål, som vi sedan kommer att mäta och följa upp med täta mellanrum. Vi ser inte tuffa miljökrav som ett hinder, utan som ett viktigt hjälpmedel i vår strävan att ta vår del av ansvaret för framtida generationer. 

Hållbarhet handlar också om socialt ansvarstagande, där vi givetvis agerar i enligt med uppställda regelverk kring skatter och affärsmetoder. Eftersom personalens välbefinnande är en avgörande framgångsfaktor tar vi också frågor som arbetsvillkor och säkerhet på största allvar. Kraven vi ställer på oss själva ställer vi också på våra underleverantörer. Vi tar dessutom ett betydande samhällsansvar genom att erbjuda gymnasieungdomar praktik och stärka intresset för vår bransch, som är avgörande för det totala samhällsbygget.