Skolor

Trygga miljöer för barnens utveckling

Vad kan vara viktigare än hur vi bygger för våra barns framtid? Oavsett om det handlar om om- eller tillbyggnader eller att bygga nytt från grunden tar vi uppgiften på stort allvar.

En trygg arbetsplats för både vuxna och barn

En skola eller förskola ställer helt andra tekniska krav än ett bostadshus i motsvarande storlek. Här handlar det om miljöer som ska fungera som trygga arbetsplatser för både vuxna och barn – miljöer som utsätts för ett dagligt kraftigt slitage. Golvytor måste vara både lättstädade och slittåliga, ventilationen måste ha extra hög kapacitet, och så vidare. Samtidigt ställs krav på att utemiljön ska kunna erbjuda trygg och säker lek.

Vi delar med oss av våra värdefulla erfarenheter

Vid den här typen av objekt handlar det nästan alltid om offentliga upphandlingar med mycket detaljerade specifikationer. Tillsammans med oss får kunden en byggentreprenör som tar miljöhänsyn och som genomför arbetet snabbt och effektivt med hög kvalitet inom utlovad tid.

Vi leder dig genom hela processen

Projektledning

Vi tar byggprojektet hela vägen från idé till färdigställd byggnad. Genom att i tidigt skede bidra med vår erfarenhet kan vi lyfta kritiska och avgörande delar och se till att handlingarna utgör rätt bas för bygget. Som projektledare ligger vi ett steg före genom hela processen. Detta är ett måste för att projektet skall uppfylla kundens önskemål samtidigt som de ekonomiska ramarna skall hålla.

Projekteringsledning

En effektiv projekteringsledning går ut på att leda, styra och samordna samtliga inblandade arbeten under projekteringen för att skapa rätt förutsättningar för projektet. Vi anpassar och skräddarsyr projektet efter kundens behov utifrån gällande krav och regler. Därför krävs erfarenhet, bred kompetens samt förmåga att jobba mot utsatta mål.

KMA

Vi driver och samordnar projektets kvalitéts-, miljö- och arbetsmiljöarbete, vilket innebär att vi tar fram underlag och handlingar för att garantera att projektet uppfyller ställda krav. Detta innefattar bland annat kvalitetskontroller och styrning av eventuella underentreprenörer.

Byggledning

Byggledningen bildar grunden för ett lyckat genomförande. Under produktionen håller vi i byggmöten där avtalsfrågor, eventuella ändringar, tider, teknik och miljöhänsyn behandlas. Vi ansvarar även för kostnadskontroll och att arbete och material håller avtalad kvalitet.

Besiktning

Vi initierar besiktningar och ser till att bygget motsvarar de krav och önskemål som beställaren betalat för.

Garantitid

En byggnad skall behålla sitt värde och fungera under många år. För oss är det alltid en målsättning att lämna ett fullt färdigställt och exemplariskt projekt. Vid garantiärenden är det platschefen som följer upp eventuella felanmälningar. Vi ser ett värde i att samma person som lett byggnationen och som har bäst koll på projektet ansvarar för och driver åtgärdsarbetet.

Andra projekt

Här visar vi ett urval av olika projekt vi på NOVAB utfört.

Kontakta oss!

Vi svarar gärna på dina frågor! Ring 0506-160 95 eller använd formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan. Fler uppgifter och kontaktpersoner hittar du på kontaktsidan.

(Obligatoriskt)” anger obligatoriska fält

Samtycke
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.