Vård och omsorg

Vi möter alla speciella funktionskrav

Byggnader för vård och omsorg är avancerade anläggningar då det ställs mycket höga krav på byggnadernas funktionalitet.

Vi tänker igenom varje liten del av konstruktionen

Byggnader för vård och omsorg är ett område med stora variationer. Vi bygger bland annat samfällighetsfastigheter för LSS och trygghetsboenden.
Den gemensamma nämnaren är en lång rad speciella funktionskrav, där vårt sätt att tänka igenom varje liten del av konstruktionen kommer som allra bäst till sin rätt.

Vi sätter oss alltid in i användarnas situation

Det handlar inte bara om självklarheter som att uppfylla ett omfattande regelverk. Även i projekt av detta slag med mycket klart fördefinierade kravspecifikationer kan vi bidra med våra erfarenheter, med genomtänkta detaljlösningar som förbättrar slutresultatet – allt för att skapa en smidigt fungerande byggnad som tål intensiv användning. En trygg miljö för både brukare och personal, helt enkelt.

Vi leder dig genom hela processen

Projektledning

Vi tar byggprojektet hela vägen från idé till färdigställd byggnad. Genom att i tidigt skede bidra med vår erfarenhet kan vi lyfta kritiska och avgörande delar och se till att handlingarna utgör rätt bas för bygget. Som projektledare ligger vi ett steg före genom hela processen. Detta är ett måste för att projektet skall uppfylla kundens önskemål samtidigt som de ekonomiska ramarna skall hålla.

Projekteringsledning

En effektiv projekteringsledning går ut på att leda, styra och samordna samtliga inblandade arbeten under projekteringen för att skapa rätt förutsättningar för projektet. Vi anpassar och skräddarsyr projektet efter kundens behov utifrån gällande krav och regler. Därför krävs erfarenhet, bred kompetens samt förmåga att jobba mot utsatta mål.

KMA

Vi driver och samordnar projektets kvalitéts-, miljö- och arbetsmiljöarbete, vilket innebär att vi tar fram underlag och handlingar för att garantera att projektet uppfyller ställda krav. Detta innefattar bland annat kvalitetskontroller och styrning av eventuella underentreprenörer.

Byggledning

Byggledningen bildar grunden för ett lyckat genomförande. Under produktionen håller vi i byggmöten där avtalsfrågor, eventuella ändringar, tider, teknik och miljöhänsyn behandlas. Vi ansvarar även för kostnadskontroll och att arbete och material håller avtalad kvalitet.

Besiktning

Vi initierar besiktningar och ser till att bygget motsvarar de krav och önskemål som beställaren betalat för.

Garantitid

En byggnad skall behålla sitt värde och fungera under många år. För oss är det alltid en målsättning att lämna ett fullt färdigställt och exemplariskt projekt. Vid garantiärenden är det platschefen som följer upp eventuella felanmälningar. Vi ser ett värde i att samma person som lett byggnationen och som har bäst koll på projektet ansvarar för och driver åtgärdsarbetet.

Andra projekt

Här visar vi ett urval av olika projekt vi på NOVAB utfört.

Kontakta oss!

Vi svarar gärna på dina frågor! Ring 0506-160 95 eller använd formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan. Fler uppgifter och kontaktpersoner hittar du på kontaktsidan.

(Obligatoriskt)” anger obligatoriska fält

Samtycke
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.