Sporthallar

Vi bygger allt från en kompakt padelhall till stor arena

Sporthallar innebär stora fria ytor med höga krav på ventilation och akustik, samtidigt som publikplatserna måste vara tillgänglighetsanpassade med säkra utrymningsvägar. NOVAB bygger väl fungerande, effektiva och estetiskt tilltalande anläggningar som förhöjer upplevelsen.

Vi bygger till idrott med glädje

En sporthall kan vara allt från en kompakt padelhall till en arena med plats för storpublik, med alla tänkbara varianter däremellan. Vi bygger dem alla med stor glädje, eftersom de flesta av oss har ett brinnande intresse för just idrott i många olika former. Ofta handlar det om stommar av limträ- eller stålbalkar, som båda ger möjligheter att skapa stora fria ytor med högt i tak till överkomliga kostnader. 

Vi har kunskapen som krävs

Faktorer som brandsäkerhet, utrymningsvägar, uppvärmning och ventilation i utrymmen där många människor samlas på en förhållandevis liten yta ställer höga krav på kunskap. Med mångårig erfarenhet bygger vi rationella, moderna och säkra anläggningar. Vi är med hela vägen, även efter att projektet är slutfört.

Vi leder dig genom hela processen

Projektledning

Vi tar byggprojektet hela vägen från idé till färdigställd byggnad. Genom att i tidigt skede bidra med vår erfarenhet kan vi lyfta kritiska och avgörande delar och se till att handlingarna utgör rätt bas för bygget. Som projektledare ligger vi ett steg före genom hela processen. Detta är ett måste för att projektet skall uppfylla kundens önskemål samtidigt som de ekonomiska ramarna skall hålla.

Projekteringsledning

En effektiv projekteringsledning går ut på att leda, styra och samordna samtliga inblandade arbeten under projekteringen för att skapa rätt förutsättningar för projektet. Vi anpassar och skräddarsyr projektet efter kundens behov utifrån gällande krav och regler. Därför krävs erfarenhet, bred kompetens samt förmåga att jobba mot utsatta mål.

KMA

Vi driver och samordnar projektets kvalitéts-, miljö- och arbetsmiljöarbete, vilket innebär att vi tar fram underlag och handlingar för att garantera att projektet uppfyller ställda krav. Detta innefattar bland annat kvalitetskontroller och styrning av eventuella underentreprenörer.

Byggledning

Byggledningen bildar grunden för ett lyckat genomförande. Under produktionen håller vi i byggmöten där avtalsfrågor, eventuella ändringar, tider, teknik och miljöhänsyn behandlas. Vi ansvarar även för kostnadskontroll och att arbete och material håller avtalad kvalitet.

Besiktning

Vi initierar besiktningar och ser till att bygget motsvarar de krav och önskemål som beställaren betalat för.

Garantitid

En byggnad skall behålla sitt värde och fungera under många år. För oss är det alltid en målsättning att lämna ett fullt färdigställt och exemplariskt projekt. Vid garantiärenden är det platschefen som följer upp eventuella felanmälningar. Vi ser ett värde i att samma person som lett byggnationen och som har bäst koll på projektet ansvarar för och driver åtgärdsarbetet.

Liknande projekt

Här visar vi ett urval av olika projekt vi på NOVAB utfört.

Kontakta oss!

Vi svarar gärna på dina frågor! Ring 0506-160 95 eller använd formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan. Fler uppgifter och kontaktpersoner hittar du på kontaktsidan.

(Obligatoriskt)” anger obligatoriska fält

Samtycke
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.