Novab-andan

Trygghet, glädje och ärlighet

Trygghet, glädje och ärlighet – så lyder våra kärnvärden, och så kan vi också sammanfatta andan som råder på NOVAB. Den kännetecknas av en utpräglad teamkänsla, där alla medlemmar är lika viktiga för lagets framgångar. Ett lag där alla ställer upp för varandra – och för våra kunder.

För oss är kärnvärdena sprungna ur vår egen verklighet, de sitter i ryggmärgen och genomsyrar vår vardag. 

Trygghet

Att erbjuda trygga anställningar är vår högsta prioritering. Det är vårt viktigaste instrument för att kunna bygga långsiktiga relationer med våra kunder. Du kan lita på att vi är med hela vägen – även efter att projektet är slutfört

Det innebär också att vi tar ett gemensamt ansvar för säkerheten och stöttar varandra i alla lägen på ett prestigelöst och kamratligt sätt.

Med glädje och en positiv attityd skapar vi ett bra samarbetsklimat. Det är vår övertygelse att vi på så sätt når ett bättre resultat tillsammans och känner stolthet över vårt arbete.

Vi vet av erfarenhet att arbetsglädje resulterar i effektivt genomförda uppdrag, där våra kunder kan vara förvissade om att alla inblandade i alla lägen anstränger sig lite extra för att få fram en bra slutprodukt.

Glädje

Ärlighet

Genom ärlighet och öppenhet bygger vi långsiktiga relationer. Vi är ett etablerat företag som står för det vi lovar.

Det innebär att vi stöttar varandra, att vi arbetar tillsammans och står för våra åsikter och insikter. Vi gör det vi säger, och säger det vi gör. I vår värld handlar det inte om att krama den sista kronan ur varje projekt, utan om att skapa nöjda kunder som kommer tillbaka. Bara så kan vi nå hållbara framgångar.

Vår vision

En entreprenör att bygga framtiden med. 

Vår mission

Framtidssäkrade och kundanpassade lösningar inom byggentreprenad.

Vårt varumärkeslöfte

Med en sund affärsmoral och kompetent personal tar vi hand om nya och befintliga kunder och bygger långsiktiga relationer för framtiden.