Visselblåsning

NOVAB-andan sammanfattar vi med värdeorden trygghet, glädje och ärlighet. Det speglar vårt sätt att arbeta och guidar oss i både dagliga arbetsuppgifter och stora beslut. I ordet ärlighet ingår att vara öppna och transparenta samt att ta ansvar för våra handlingar. Det är då viktigt att vi får veta om vi inte lever upp till detta för att kunna åtgärda så fort som möjligt. Vår visselblåsartjänst gör det möjligt för anställda och andra personer som har en affärsmässig relation med oss att anonymt rapportera missförhållanden.

När kan visselblåsartjänsten användas?
Visselblåsartjänsten ger personer möjlighet att anmäla misstanke om missförhållande där det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Missförhållanden av allmänintresse utgörs av handlingar, brister eller försummelse som strider mot lag och i vissa fall förordning eller föreskrift. Det kan till exempel handla om kränkningar av mänskliga rättigheter, korruption, missbruk av allmänna medel, brottsliga handlingar, brott mot myndighetsföreskrifter, handlingar som innebär fara för liv, hälsa eller miljö, brott mot konkurrensbestämmelser och allmänt oetiska ageranden samt försök att mörka något av ovanstående.
Du behöver inte ha bevis för din misstanke men all visselblåsning ska göras i god tro.

Hur visselblåser du?
Anmälan sker skriftligt och anonymt via en digital lösning, se länk nedan, som administreras av Nordic Whistle.

Nordic Whistle

Läs mer om proceduren för att göra en anmälan.