Lager och logistik

Effektiva lokaler för lager och logistik

Vi på NOVAB har sysslat med den här typen byggnader ända sedan vi startade för mer än trettio år sedan – hundratals industrilokaler, lager, sporthallar och ridhus med stommar i limträ, stål och betong har lärt oss vilka lösningar som fungerar.

Vi bygger både för flexibilitet och slitage

Effektiva lokaler för lager och logistikfunktioner kräver ofta stora byggnadsvolymer med höga takhöjder och stora fria spännvidder. Inte sällan kommer även estetiska önskemål in i bilden, särskilt om lagret är tänkt att ansluta till – eller kanske integreras med – försäljningslokaler och då blir en del av företagets publika profil.

Lokalerna och all kringutrustning måste också vara byggda för att tåla hårt slitage, samtidigt som de måste vara tillräckligt flexibla för att kunna utvecklas med företaget, i takt med att verksamheten växer eller byter inriktning.

Vi vet vilka lösningar som fungerar bäst

Vi vet hur man håller kostnaderna nere utan att tumma på vare sig kvalitet eller funktion och utan att låsa kunden vid färdiga paketlösningar i standardformat. Ett par kvadratmeter till på rätt ställe, en flyttad pelare eller en annan typ av port kan göra stor skillnad för din produktivitet.

Vi hittar lösningar för en välfungerande byggnad som är skräddarsydd efter verksamhetens behov, utförd i rätt tid och till överenskommet pris.

Vi leder dig genom hela processen

Projektledning

Vi tar byggprojektet hela vägen från idé till färdigställd byggnad. Genom att i tidigt skede bidra med vår erfarenhet kan vi lyfta kritiska och avgörande delar och se till att handlingarna utgör rätt bas för bygget. Som projektledare ligger vi ett steg före genom hela processen. Detta är ett måste för att projektet skall uppfylla kundens önskemål samtidigt som de ekonomiska ramarna skall hålla.

Projekteringsledning

En effektiv projekteringsledning går ut på att leda, styra och samordna samtliga inblandade arbeten under projekteringen för att skapa rätt förutsättningar för projektet. Vi anpassar och skräddarsyr projektet efter kundens behov utifrån gällande krav och regler. Därför krävs erfarenhet, bred kompetens samt förmåga att jobba mot utsatta mål.

KMA

Vi driver och samordnar projektets kvalitéts-, miljö- och arbetsmiljöarbete, vilket innebär att vi tar fram underlag och handlingar för att garantera att projektet uppfyller ställda krav. Detta innefattar bland annat kvalitetskontroller och styrning av eventuella underentreprenörer.

Byggledning

Byggledningen bildar grunden för ett lyckat genomförande. Under produktionen håller vi i byggmöten där avtalsfrågor, eventuella ändringar, tider, teknik och miljöhänsyn behandlas. Vi ansvarar även för kostnadskontroll och att arbete och material håller avtalad kvalitet.

Besiktning

Vi initierar besiktningar och ser till att bygget motsvarar de krav och önskemål som beställaren betalat för.

Garantitid

En byggnad skall behålla sitt värde och fungera under många år. För oss är det alltid en målsättning att lämna ett fullt färdigställt och exemplariskt projekt. Vid garantiärenden är det platschefen som följer upp eventuella felanmälningar. Vi ser ett värde i att samma person som lett byggnationen och som har bäst koll på projektet ansvarar för och driver åtgärdsarbetet.

Liknande projekt

Här visar vi ett urval av olika projekt vi på NOVAB utfört.

Kontakta oss!

Vi svarar gärna på dina frågor! Ring 0506-160 95 eller använd formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan. Fler uppgifter och kontaktpersoner hittar du på kontaktsidan.

(Obligatoriskt)” anger obligatoriska fält

Samtycke
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.